หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Checking if content is installed on Xbox One

คำถาม:

How do I check if my content is downloaded and installed?

คำตอบ:


Some of your in-game content, like add-ons or Season Pass content, may need to be downloaded and installed separately.

To check which content is available to install manually:

- Press the Xbox button on your controller, then scroll down and select My games & apps from the guide.
You can also access this section from your console dashboard's Home menu.
 
To the right, you will see a grid with all the Installed games and apps.

- Toggle to Ready to install to see which content can be downloaded to your console.
- Select the game you would like to install the content for.
- Choose Install all to download all available game files and add-ons.

You can also select Choose what to install to view which exact content is Ready to install.

There, you can click on the individual pieces of content to install them one by one, or select the Install all option.

If you need additional help with finding your content or have any other questions, please do not hesitate to reach out to us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร