หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Factors affecting the quality of connection in our games

คำถาม:

I have already tried some connectivity troubleshooting but I am still seeing connection problems in-game. What can I do to fix it?

คำตอบ:


If you think that your connection should perform better than the way you experience it in our games, there are some things you can consider:
If you are using WiFi, there are some simple steps to improve the connection.
If you are using more than one device on the same network, you may need to prioritise the game in your network.
Sometimes, routers are not directly connected to the internet but to another local network. This can affect the quality of the connection.
 
• Internet Line Quality
Contact your Internet Service Provider to find out about the current internet line quality.
They will be able to give you information on the speed and latency of your line and let you know if there are issues. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร