หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing PlayStation 4 proof of purchase

คำถาม:

How can I view my PlayStation proof of purchase?

คำตอบ:


To view a proof of purchase on your PS4, please follow the below steps.
 
1. From the PS4 main menu, please navigate to the following location:-

Settings > Account Management > Account Information > Wallet > Transaction History

2. Once you are on the transaction page you will see the option to select a date range, once you have selected your date range, click Next.
 
User-added image

3. You will now see the list of purchases. Locate and highlight your purchased product and press X.
 
User-added image

4. You should now see your proof of purchase.

User-added image

If you would like information of how to take a screenshot, please see this article.

If you don't know how to send us files, please check out this article.  

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร