หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Redeeming your pre-order code for Mario + Rabbids Kingdom Battle

คำถาม:

How do I redeem my Mario + Rabbids Kingdom Battle preorder code?

คำตอบ:


If you received a code tied to your preorder of Mario + Rabbids Kingdom Battle, you can redeem it on this website
 
User-added image

Should you need it, here is where you can find more information about redeeming codes. Please note that you should receive the unlock instructions by email sometime before the release.

To find out how to redeem a code on Nintendo Switch, please have a look at this official Nintendo article.

Once your code is redeemed, you will be able to find the items in-game. If you are in doubt where to look for them, visit this article.
 
User-added image

Should you have trouble redeeming your code, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร