หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of the Mario + Rabbids Kingdom Battle Steampunk Pack

คำถาม:

What is included in the Steampunk Pack I unlocked for Mario + Rabbids Kingdom Battle?

คำตอบ:


Once you unlocked your Steampunk Pack, for example by activating a Season Pass, you should be able to find the new content in-game. 
 
User-added image

For the Steampunk Pack, these are the items that are added to your game:
 
- Cranial Abrogator (Mario)
- Effectual Atomizer (Rabbid Luigi)
- Calamitous Coupe (Rabbid Peach)
- Jeopardous Jalopy (Luigi)
- Baleful Bad-Ender (Rabbid Mario)
- Defalcating Dandy (Peach)
- Exalted Entropic Eggs (Rabbid Yoshi)
- Direly Dulcet Doomsayer (Yoshi)

We put together detailed information on the Season Pass in a dedicated article - please have a look. 

Should you be unsure where to find the items included in the pack you unlocked in-game, please check out this article.

Finally, if you would like more information about sharing content on Nintendo Switch, feel free to visit this article.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร