หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Sharing content on Nintendo Switch

คำถาม:

Is it possible to share content on Nintendo Switch?

คำตอบ:


Yes! Please read the information below if you would like to know more about this feature.

Physical edition:
The main game will be available for all users on the same Nintendo Switch if the cartridge is inside it. 

If you own extra content on your Nintendo Account and if this account is linked to the Nintendo Switch, other users will be able to use this content as long as your Nintendo Account is linked. 

For more information about unlinked accounts, please check out this Nintendo's article.

Digital edition:
If you own a digital version of the game on your Nintendo Account, this account needs to be linked to the Switch in order to access the game or the extra content. If the Nintendo Account is linked, other users will have the opportunity to play the game and to use the extra content.

For more information about unlinked accounts, please check out this Nintendo's article.


For more information about the Nintendo account management, please get in touch with Nintendo support. Their teams are better equipped to help you with issues relating to Nintendo Switch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร