หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Challenges in Just Dance 2018

คำถาม:

What are the challenges?

คำตอบ:


The challenges are a new feature in Just Dance 2018. After completing one challenge, you'll earn Mojos, allowing you to unlock items through the Gift Machine
 
User-added image


The Blue Challenges can only be completed once in the game's lifetime. As soon as a Blue Challenge is completed, another one will pop up. When all Blue Challenges are completed, this pool will be replaced by another pool of Orange Challenges. Blue Challenges will give you 50 Mojos.

You can usually complete Orange Challenges in Just Dance, Sweat and World Dance Floor modes. Unlocking Blue Challenges will allow you to discover new Orange Challenges.

The Gold Challenges are only for Just Dance Unlimited subscribers. These challenges are mostly identical to Orange Challenges but they have to be done on Just Dance Unlimited songs. 

The value of each challenge depends on its level of difficulty. There are 3 values: 50, 100 or 200 Mojos. 

After every launch of the game, a recap screen will appear showing your ongoing challenges.
 
User-added image

Feel free to contact our support team if you have any questions. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร