หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unlocking Ubisoft Club Rewards on PC

คำถาม:

How can I unlock a Ubisoft Club Reward on PC?

คำตอบ:


User-added image

If you don't know how to unlock a Reward via the Uplay application, please follow the below steps:
 

1. Open the Uplay PC client and select the Games page. Once you can see your games, click on the game tile of your choice.

2. From the Overview page, head over to Club rewards.
  
3. There, you should see the available Rewards for the game. To unlock a Reward, simply click the button Get it for....

4. Once you have unlocked the Reward you should see a green marker to show it has been redeemed and instructions on how to access the Reward.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร