หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting NAT related issues

คำถาม:

My games tells me that I have a Closed, Strict or Moderate NAT type. How do I get an Open NAT type?

คำตอบ:


NAT stands for Network Address Translation. It is a method of directing the traffic coming from the Internet to the right device on your local network.

Having a Closed, Strict or Moderate NAT type can prevent you from fully enjoying all the features of an online multiplayer game.

Since this method takes into account both the device and the origin of the traffic engaged in the 'conversation', you can very well have an Open NAT type for some services or game, and a closed one for others.

The piece of hardware responsible for NAT on a local network is the router:
• Some routers are easier to configure than others.
• If you are using a shared internet connection in a communal building - dorm, military base, hospital, etc. - you might not have access to the router.
• Some Internet Service Providers might provide you with a router, but put you behind a second router-like device that you do not have access to - this scenario is called double NAT.

We have put together connectivity troubleshooting articles for most Ubisoft games.

To find them,
• Click on the How can we help? search bar at the top of this page.
• Select your game and platform.
• Type connectivity in the search bar.

An article relevant for your game will pop up with troubleshooting steps to establish an Open NAT and solve other connection-related issues.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร