หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Locating Secret Challenges and new Coop Challenges in Mario + Rabbids Kingdom Battle

คำถาม:

Where can I find the Secret Challenges and the new Coop Challenges in Mario + Rabbids Kingdom Battle?

คำตอบ:


On the 16th of October, the second DLC (New Challenges & Coop Challenges) of Mario + Rabbids Kingdom Battle releases with Title Update 2.

These new challenges are placed in Secret Chapters. If you didn't already find Secret Chapters, you will have to locate them first to access the new challenges. Note that there are two new challenges per World and that we are introducing a new difficulty: Ultra Hard.

User-added image

We are also including 5 new Coop Challenges. They can be found at the Buddy Dome in the Peach Castle area. For more information about Coop Challenges, check out this article

User-added image

Do not hesitate to contact us if you have any questions about this new content. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร