หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Photo Mode Game to Web

คำถาม:

How does the photo mode website work?

คำตอบ:


All photos taken in the Assassin's Creed: Origins Photo Mode can be accessed online through our photo mode website.

The website is very easy to use. Once you are logged in with your Ubisoft Account, you'll be able to filter all pictures by platform, date, location and resolution. You can also select to see only your own, your friends' or all photos. 
 
User-added image

Each photo you view on the website can be shared on Twitter and Facebook and given a like by clicking on the heart icon on the top right. You can also remove your like by clicking again. 

If you come across a picture that you consider offensive, you also have the option to report it. To do that, simply click on the Report button in the bottom right corner. A message will pop up, asking you to confirm. 
 
User-added image

The reported pictures will be reviewed and appropriate action will be taken. Please be aware that we will not be able to disclose any details of our investigation into your report at any stage. 

Feel free to use the pictures taken with the Photo Mode for content you'd like to create (for example on your blog or website) but make sure it conforms with our copyright rules

If you encounter issues when using the website, please try our browser troubleshooting.  ​

If you have any questions, let us know

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร