หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Activating Ubisoft Club Weekly Challenges

คำถาม:

How can I take part in Weekly Challenges?

คำตอบ:


Weekly Challenges are in-game objectives that reward you with in-game currency, exclusive game items or Club XP.

You can activate every Weekly Challenge you would like to take on within Uplay, the Ubisoft Club mobile app or on the Ubisoft Club website:

Uplay
• Open the Uplay client and log in.
• Switch to the Games tab.
• Select a game where Weekly Challenges are enabled (e.g. Rainbow Six: Siege).
• Click Club challenges on the left side of the screen.
• Click Add to activate a Weekly Challenge.
 
Website
• Head to the Ubisoft Club website and log in.
• Navigate to the Games tab.
• Select a game where Weekly Challenges are enabled (e.g. Rainbow Six: Siege).
• Click Challenges. Weekly Challenges will be on the right-side of the page.
• Click Add to activate a Weekly Challenge.
 
Mobile app
• Download the Ubisoft Club app from the Google Play Store or the App Store.
• Open the app and log in.
• Select a game where Weekly Challenges are enabled (e.g. Rainbow Six: Siege).
• On the game's overview page, tap on Challenges. This will open the list of Challenges available for the game.
• Tap on Weekly to view the Weekly Challenges.
• Tap on Add to activate a Weekly Challenge.
 
Your Weekly Challenge is now enabled. Once you complete it, you will be able to collect your reward in the same location.

Have fun completing the objective! 

Do not hesitate to contact us if you have any other questions.
 
Ubisoft Club logo

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร