หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Subtitles management in Starlink: Battle for Atlas

คำถาม:

How can I activate the subtitles in Starlink: Battle for Atlas? Can I change the subtitle size or the backing opacity?

คำตอบ:


To activate the subtitles in Starlink: Battle for Atlas, please follow the steps below: 
 
- Head to the main menu of the game and select the Options tab.
- Enter the Subtitles and Languages sub menu.
 
User-added image

- You have now the opportunity to enable subtitles and to choose text languages.
 
User-added imageTo adjust how you would like these subtitles to appear on screen, you have the possibility to change the Subtitle Size and choose between Small, Medium or Very Large. You can also change the Backing Opacity, change the value of this option to match your needs. 
 
User-added image
User-added image

Once these options are activated, here is an example of what it will look like in the game: 
 
User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร