หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Information about the Heroic Difficulty

คำถาม:

Which missions are available in the Heroic difficulty mode? 

คำตอบ:


After completing Tidal Basin, Coordinator Manny Ortega at the Base of Operations will have intel on surrounding Black Tusk operations in D.C. This unlocks Weekly Invaded Missions, available on any difficulty! These missions will reset on a weekly cadence and apply to the previous story missions. 

Each week, three missions will be invaded by the Black Tusk faction. The Tidal Basin stronghold will always be invaded because it is their main base of operations. Only invaded missions and strongholds can be played in the Heroic difficulty mode

When an invaded mission is done, you might not find the Heroic difficulty mode by changing the difficulty manually.
 
User-added image

To find the Heroic difficulty mode again, you will have to press the corresponding key or button in order to Toggle Invasion.

User-added image

If you have any other questions, don't hesitate to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร