หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Verifying Games In Uplay

คำถาม:

How do I repair or verify a game installed in Uplay?

คำตอบ:


If you are experiencing issues with a game, one of the simplest troubleshooting steps you can try is verifying the game files.
 

To do so:
- In Uplay, click on Games tab at the top of the window
- On the next screen, hover over the game tile. This will make a little arrow appear at the bottom right of the tile
- Click on this arrow to make a drop-down menu appear, then click on Verify files

Uplay will verify the installation of your game and download again any missing or corrupted files.
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร