您所查看的常见问题尚未被翻译成中文。在完成翻译之前,我们将提供英文版供您参考

Problemy z połączeniem internetowym w grze Ghost Recon: Future Soldier

问题:

Kiedy chcę zalogować się do mojej gry, otrzymuję błąd o wymaganym połączeniu internetowym.

Kiedy chcę skorzystać z trybu rozgrywki wieloosobowej, nie mogę nawiązać połączenia z innymi graczami, lub połączenie zostaje zerwane.

回答:


Jeśli doświadczasz jakichkolwiek problemów związanych z połączeniem internetowym, które występują przy uruchomieniu gry, lub próbie skorzystania z trybu rozgrywki wieloosobowej, wykonaj następujące czynności:

1.         1.  Dokonaj aktualizacji swojego oprogramowania antywirusowego oraz zapory ogniowej. To dotyczy również zapory ogniowej systemu Windows oraz oprogramowania routera. Jeśli dokonanie aktualizacji nie rozwiąże problemu, konieczne może być wyłączenie odpowiedniego oprogramowania lub routera w celu połączenia komputera bezpośrednio z modemem.

2.        2. Jeśli wyłączenie zapory ogniowej nie jest możliwe, konieczne będzie otworzenie następujących portów w Twoich ustawieniach zapory ogniowej oraz w ustawieniach routera:

Porty dla gry GRFS:
TCP: 80, 1001, 1002, 2346
UDP:10007, 15765, 24340, 24360

Porty dla Uplay PC:
TCP: 80, 443, 13000, 13005, 13200

Wszystkie instrukcje dotyczące konfiguracji portów powinny znajdować się w dokumentacji załączonej do Twojego routera, lub oprogramowania zapory ogniowej oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów.

3.        3.  Poprawne działanie trybu multiplayer może być również zakłócone przez programy działające w tle. Zanim
rozpoczniesz korzystanie z gry, zablokuj wszystkie programy działające w tle. Aby tego dokonać wykonaj
poniższe czynności.

- Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie "Uruchom" (Windows XP), "Rozpocznij wyszukiwanie" (Windows Vista) lub "Wyszukaj programy lub pliki" (Windows 7).

- Wpisz polecenie "msconfig" a następnie kliknij przycisk "OK".

- Wybierz kartę "Uruchamianie".

- Kliknij przycisk "Wyłącz wszystkie", a następnie kliknij przycisk "OK".

- Zostaniesz poproszony o ponownie uruchomienie komputera.

- Kliknij "Uruchom ponownie teraz".

Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie przetestuj grę. Jeśli gra będzie działać poprawnie, oznacza to że problem jest powodowany przez jeden z programów które były uruchamiane automatycznie przy starcie systemu. W takiej sytuacji przywróć oryginalne ustawienia, a następnie wyłącz programy w grupach. Tym sposobem będziesz w stanie odnaleźć prgoram który jest odpowiedzialny za występowanie problemu.

* Pamiętaj, że powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem tymczasowym, a wszystkie zmiany wprowadzone za jego
pomocą mogą być wycofane. Aby ponownie uruchomić programy pracujące w tle, wykonaj poniższe czynności:

- Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie "Uruchom" (Windows XP), "Rozpocznij wyszukiwanie" (Windows Vista) lub "Wyszukaj programy lub pliki" (Windows 7).

- Wpisz polecenie "msconfig" a następnie kliknij przycisk "OK".

- Kliknij kartę "Uruchamianie".

- Kliknij przycisk "Włącz wszystkie", a następnie kliknij przycisk "OK".

- Uruchom komputer ponownie.

4.        4.  Czasem problem z dostępem do usług multiplayer może być powodowany ograniczeniami stosowanymi przez Twojego dostawcę internetowego. Jeśli żadna z powyższych czynności nie rozwiąże Twojego problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu sprawdzenia czy dostęp do portów wymienionych powyżej nie jest przez niego zablokowany.

5.        5.  Możesz również usunąć plik ''hosts'' z Twojego komputera. Ten plik znajduje się w katalogu                                        C:\Windows\System32\drivers\etc

Jeśli żadna z powyższych porad nie rozwiąże Twojego problemu, skontaktuj się z naszym działem Pomocy Technicznej korzystając z opcji "Zadaj pytanie" znajdującej się na górze ekranu. Wysyłając zapytanie do działu
Pomocy Technicznej podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących Twojego problemu.


相关平台

这对您有帮助吗?

感谢您的反馈。 感谢您的反馈。很抱歉我们没有能帮上忙。
提交一个工单 告诉我们需要什么帮助。