您所查看的常见问题尚未被翻译成中文。在完成翻译之前,我们将提供英文版供您参考

Kiedy korzystam z trybu Riff Repeater, gra zawiesza się.

问题:


Image
W momencie korzystania z trybu Riff Repeater w grze Rockmith, gra zatrzymuje się i nie pozwala na wykonanie żadnych czynności.

回答:


Gra może zachować się w ten sposób, jeśli w czasie odgrywania jedna z podtrzymanych not została pominięta, lub nie została odegrana poprawnie. Gra będzie ''oczekiwać'' że wymagana nota zostanie jednak odegrana. W celu rozwiązania tego problemu odegraj wymaganą notę poprawnie.


相关平台

这对您有帮助吗?

感谢您的反馈。 感谢您的反馈。很抱歉我们没有能帮上忙。
提交一个工单 告诉我们需要什么帮助。