您所查看的常见问题尚未被翻译成中文。在完成翻译之前,我们将提供英文版供您参考

Problemy z działaniem funkcji sieciowych w grze Trials Fusion.

问题:

Kiedy chcę skorzystać z funkcji sieciowych w grze Trials Fusion otrzymuję komunikat że serwery są niedostępne w danym momencie. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?kin

回答:


Jeśli w czasie korzystania z gry doświadczasz problemów z działaniem funkcji online w grze wykonaj poniższe kroki:

Firewall

Jeśli korzystasz z oprogramowania antywirusowego oraz firewall (zapora ogniowa) upewnij się że jest on zaktualizowany do najnowszej wersji. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania firewall niż to wbudowane w system (jak np. ZoneAlarm, Comodo, Avast, McAfee, Kaspersky, Avast itp) zapoznaj się z instrukcjami dla Twojego oprogramowania w jaki sposób można dokonać jego aktualizacji. 

W przypadku oprogramowania Windows Firewall, który jest programem domyślnym systemu Windows, upewnij się że masz zainstalowane wszystkie aktualizacje dostępne za pomocą usługi Windows Update. Aktualizacje dla systemu Windows zawierają również aktualizacje dla oprogramowania Windows Firewall. Więcej informacji na temat aktualizacji znajduje się TUTAJ

Pamiętaj również aby upewnić się, że posiadasz zainstalowane wszystkie aktualizacje Service Pack dla Twojego systemu Windows, jeśli są one dostępne (na chwilę obecną są to systemy Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7). 

Jeśli aktualizacje oprogramowania nie rozwiążą problemu, dodaj grę Trials Fusion oraz program Uplay do listy wyjątków w Twoim oprogramowaniu. 

Porty 

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, przekieruj porty wymagane do poprawnego działania gry dla wewnętrznego adresu IP komputera na którym gra jest zainstalowana. Porty wymagane dla gry to:

Porty wymagane dla gry:
   TCP: 443
   UDP: 21135, 21140,  21145, 21160, 21165, 21170.

Porty wymagane dla Uplay PC:
  TCP: 80, 443, 13000, 14000, 14008

User-added image
Przykładowa strona konfiguracji portów w ustawieniach routera. 

Wszystkie instrukcje dotyczące konfiguracji portów powinny znajdować się w dokumentacji załączonej do Twojego routera, lub oprogramowania zapory ogniowej oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów. 

Jeśli porty wymagane dla gry są poprawnie przekierowane a funkcje online gry nadal nie działają prawidłowo, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu w celu sprawdzenia czy powyższe porty nie są przez niego blokowane. 

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji portów są dostępne na różnych stronach internetowych, jak np. PortForward. (Strona w języku angielskim. Strona PortForward nie jest w żaden sposób powiązana z firmą Ubisoft). 

Programy działające w tle.

Problem z działaniem gry może być również wywołany przez niektóre z programów działających w tle. Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu z działaniem funkcji online gry w ramach testu wyłącz programy działające w tle. Dokładne instrukcje jak tego dokonać znajdują się TUTAJ

Plik hosts

Jeśli doświadczasz jakichkolwiek problemów z logowaniem się do aplikacji Uplay, usuń plik hosts z Twojego komputera. Plik hosts znajduje się w poniższym folderze:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych kroków problem z działaniem funkcji online w grze nadal nie będą rozwiązane, skontaktuj się z działem Pomocy Technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy. 

相关平台

这对您有帮助吗?

感谢您的反馈。 感谢您的反馈。很抱歉我们没有能帮上忙。
提交一个工单 告诉我们需要什么帮助。